ČEHO JSME UŽ DOSÁHLI A JAK POMÁHÁME

NAŠE REFERENCE


Zvýšit příjem drobných a středních farmářů pomocí zavádění a rozvoje integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie, a přispět tak ke zvýšení životních standardů místních obyvatel.

Cílem projektu bylo vypracovat podnikatelský plán na využití ekonomického a sociálního potenciálu manga z Kambodže pro export do EU prostřednictvím přenosu know-how a inovativního zpracování manga v Kambodži a jeho představení na českém trhu.

PŘIDEJTE SE K NÁM