Podpora vzdělávání a obživy uprchlíků a jejich hostitelských komunit v Zambii

03.11.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Charita Česká republika

Donor: Česká rozvojová agentura

Doba realizace: 2021-2023

  VÝCHOZÍ STAV

  Zambie má dlouhou historii přijímání a podpory uprchlíků z okolních zemí, která sahá až do 60. let 20. století. Na začátku roku 2021 Zambie hostila více než 93 000 nedobrovolně vysídlených osob, převážně z Demokratické republiky Kongo, ale také z Angoly, Burundi, Rwandy, Somálska a Etiopie, Sýrie, Turecka a dalších zemí. V současné době se v Zambii nacházejí tři uprchlické osady – Meheba, Mayukwayukwa, Mantapala. Všechny tři osady se nacházejí v odlehlých venkovských oblastech se špatnou silniční infrastrukturou. Hlavním zdrojem obživy většiny obyvatel je proto rostlinná a živočišná výroba. Téměř 92 % obyvatel uprchlických osad žije pod hranicí chudoby. ,,Osady" se od tradičních uprchlických táborů liší tím, že příchozím rodinám a jednotlivcům je poskytnuta půda na stavbu domu a základ obživy. Jedná se o volně přístupné oblasti.

  Přestože zambijská vláda je k uprchlíkům dlouhodobě velmi vstřícná, stále existují zákony, které omezují jejich volný pohyb a přístup k práci a podnikání. Uprchlíci, kteří mají povolení k dlouhodobému pobytu mimo uprchlické osady (ze zdravotních, studijních nebo pracovních důvodů), žijí převážně ve větších městech, přičemž nejvíce uprchlíků žije v hlavním městě Lusace, a to téměř 10 000 osob. Obvykle žijí ve slumech. Poskytování podpory (včetně podpory zdrojů obživy) je spíše jednorázové a není komplexní. 

  CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

  Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšit přístup k obživě a soběstačnosti uprchlíků a členů hostitelských komunit v Zambii podporou udržitelné a ziskové zemědělské produkce nezávislé na jednorázové pomoci a rozvojem hodnotových řetězců produktů.

  ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

  HS tým vypracoval na základě terénních návštěv odbornou studii vody hodnotící potenciál pro aquakulturu, závlahy a protipovodňová opatření včetně technických návrhů v uprchlickém kempu Mantapala. Studie byla zaměřena na tři hlavní části – ochranu před povodněmi, potenciál akvakultury a zavlažovací systémy – a doporučila vhodná technická řešení pro každou tuto část.

  HS tým rovněž navštívil několik městských farem uprchlíků v Lusace s cílem zhodnotit potenciál jejich zemědělské produkce. Na základě technického návrhu a doporučení zambijských zemědělských expertů byla realizována jednoduchá technická řešení na zvýšení a diverzifikaci produkce.