Podpora vzdělávání a obživy uprchlíků a jejich hostitelských komunit v Zambii

03.11.2021

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Charita Česká republika
  • Donor: Česká rozvojová agentura, UNHCR
  • Doba realizace: 2021 - 2023
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Cíle

Hlavním cílem tohoto projektu bylo zlepšit přístup k obživě a soběstačnosti uprchlíků a členů hostitelských komunit v Zambii podporou udržitelné a ziskové zemědělské produkce a rozvojem hodnotových řetězců.

Výstupy projektu

Výstup 1: Uprchlíci a členové hostitelských komunit v uprchlických osadách zlepšili svou soběstačnost zvýšením zemědělské produkce a produktivity, podporou zpracování a přístupu k trhu a finančním službám.

Výstup 2: Udržitelné zemědělské systémy v uprchlických osadách byly podpořeny podporou integrovaného zemědělství.

Výstup 3: Uprchlíci a členové hostitelských komunit v Lusace mají produktivní a ziskovou zemědělskou výrobu a prodej přizpůsobený městským oblastem.

Cílová skupina a příjemci projektu

Cílovými skupinami byli členové hostitelských komunit a nedobrovolně vysídlené osoby, kteří žili v jedné ze tří uprchlických osad (Meheba, Mayukwayukwa, Mantapala) či v Lusace v Zambii. Konkrétně se projekt zaměřil na tyto kategorie:

  • Uprchlíci
  • Uprchlíci s povolením k dlouhodobému pobytu ve městě (povolení k pobytu ve městě)
  • Bývalí uprchlíci, kteří byli integrováni
  • Příslušníci hostitelských komunit (Zambijci)
Konečnými příjemci projektu byli uprchlíci a jejich hostitelské komunity, které mají nyní lepší přístup k zemědělským vstupům, zpracování a přístupu na trh a k finančním službám. Projekt bude mít dlouhodobý pozitivní dopad na populaci přibližně 129 199 uprchlíků, bývalých uprchlíků a členů hostitelských komunit ze 4 provincií.

Tým Holistic Solutions se soustředil především na aktivity spojené s průzkumem vody a jejím efektivním využitím a rovněž s vyhodnocením potenciálu městského zemědělství a návrhem optimálního řešení.