ZE ZÁKULISÍ NAŠICH PROJEKTŮ

CO JE NOVÉHO


Ve dnech 27. - 28. listopadu 2019 dorazili senátoři z České republiky do Arby Minch pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Velvyslanectví České republiky a České rozvojové agentury. Během cesty se s námi setkali, aby viděli naši práci na projektu ,,Zavedení holistického managementu krajiny vSNNPR, Etiopie", jehož realizátorem...

Společnost EVECO Brno, s.r.o. dne 23. října 2019 představila široké odborné veřejnosti výsledky studie, jejímž cílem bylo technicko-ekonomické posouzení ekologicky šetrného termického zpracování nemocničních odpadů v nemocnici Mother and Child Center v Kišiněvě.
Energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo využita v nemocnici pro ohřev...