Stali jsme se členem Asociace společenské odpovědnosti

25.03.2020

Asociace společenské odpovědnosti je největší iniciativou společenské odpovědnosti (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) od OSN v Česku sdružující veřejný sektor, firmy, neziskové organizace, vzdělávací sektor, ale i jednotlivce. Jako národní partner United Nations Global Compact do Česka přináší globální know-how největší platformy udržitelného podnikání na světě pod OSN a ve spolupráci s členskými organizacemi a partnery transformuje celosvětové strategie do lokálních projektů.

Holistic Solutions se s hodnotami a vizí Asociace společenské odpovědnosti ztotožňuje a je hrdý na to, že může být jejím členem. V rámci projektů dbáme vždy na naplňování některého ze SDGs a komplexní řešení konkrétních problematik za spolupráce s akademickou, veřejnou, soukromou i nevládní sférou z celého světa. Věříme, že řešení výzev musí odrážet současné i budoucí potřeby společností, aby prosperovaly a vzkvétaly a ztotožňujeme se s myšlenkou ,,přemýšlet globálně, jednat lokálně".