ČEMU SE VĚNUJEME

  • Naše firma Holistic Solutions s.r.o. se dlouhodobě věnuje rozvojovým projektům, fair trade, zlepšování hodnotových řetězců, školení farmářů v základních obchodních dovednostech, a zejména ochraně životního prostředí.
  • Sídlíme v Brně a v současné době jsme nejvíce aktivní na projektech v Etiopii a Zambii. Investujeme také do spolupráce v Kambodži, kde sázíme na vysoký potenciál kvalitního sušeného manga, které chceme v rámci fair trade dovážet na český trh. Výhledově rádi podpoříme Ukrajinu, jakkoliv bude v našich silách, máme také předchozí zkušenosti s implementací projektů v Bosně a Hercegovině, Moldavsku a Gruzii.
  • Konzultujeme, projektujeme a realizujeme projekty v řadě oblastí s cílem předávat a zavádět inovace a udržitelné know-how.
  • Největší přidanou hodnotu máme v technickém poradenství ve věcech vodohospodářských, přírodních čistírnách odpadních vod, akvakultuře a zejména ve výstavbě rybníků a budování závlahových systémů. Řešíme nakládání s odpady a zavádíme technologie pro udržitelné zpracování zemědělské produkce.
  • Spolupracujeme s českými univerzitami, s firmami a s neziskovým sektorem.

NAŠE HODNOTY

  • Věříme, že řešení výzev musí odrážet současné i budoucí potřeby společností, aby prosperovaly a vzkvétaly.
  • Náš přístup propojuje časem osvědčená řešení, současný výzkum, trendy a moderní a inovativní řešení, která se do rozvojových zemí buď zatím nedostala vůbec, nebo jen omezeně. 
  • Ztotožňujeme se s myšlenkou ,,přemýšlet globálně, jednat lokálně", protože věříme, že transfer sebelepšího know-how lze do konkrétních míst aplikovat jen v úzké spolupráci s místními partnery, kteří tyto inovace přijmou za své.
  • Jsme nadšeni prací, kterou děláme. 
Obdržení prvního místa v rámci udílení cen SDGs v kategorii zahraniční rozvojové spolupráce
Obdržení prvního místa v rámci udílení cen SDGs v kategorii zahraniční rozvojové spolupráce

KTERÝM UDRŽITENÝM CÍLŮM ROZVOJE (SDGs) SE VĚNUJEME

CÍL 2

Konec hladu

Zavádíme udržitelnou zemědělskou výrobu, zvyšujeme příjmy drobných farmářů a předcházíme suchu, záplavám a jiným přírodním pohromám.

CÍL 6

Pitná voda, kanalizace a hygiena

Zlepšujeme způsob využívání vody a zvyšujeme možnost jejího opakovaného využití

CÍL 7

Dostupné a čisté energie

Věnujeme se energeticky udržitelným technologiím dostupných i pro obyvatele v rozvojových zemích.

CÍL 8

Důstojná práce a ekonomický růst

Pod značkou TIBIBIRI a mojeMORINGA podporujeme spokojený život farmářek tam, kde žijí.

CÍL 9

Průmysl, inovace a infrastruktura

Zajišťujeme přístup k novým technologiím k průmyslovému zpracování zemědělské produkce.

CÍL 12

Odpovědná výroba a spotřeba

Pod značkou TIBIBIRI vyrábíme produkty z moringy a stojíme u celého hodnotového řetězce, který neustále rozšiřujeme a vylepšujeme. Naše výrobky jsou BIO.KONTAKTUJTE NÁS