KDO JSME A ČEMU SE VĚNUJEME

Jsme mezinárodní tým nadšených odborníků s vášní pro práci, kterou děláme. Poskytujeme komplexní a multioborové konzultační služby v oblasti udržitelného rozvoje, zemědělství a ochrany životního prostředí. Nabízíme pomocnou ruku a vedení rozvojových projektů i společností na jejich cestě a provádíme je  mnoha současnými rozvojovými výzvami. Náš tým navrhuje a řídí projekty komplexně, aby bylo dosaženo udržitelnosti a efektivity realizovaných aktivit.

NAŠE HODNOTY

Věříme, že řešení výzev musí odrážet současné i budoucí potřeby společností, aby prosperovaly a vzkvétaly. Náš přístup tak propojuje časem osvědčená řešení, současný výzkum, trendy a moderní a inovativní řešení, která teprve budou implementována. Ztotožňujeme se s myšlenkou ,,přemýšlet globálně, jednat lokálně", protože jsme přesvědčeni, že všichni lidé musí být zodpovědni za to, aby nejdříve začali jednat ve svých vlastních komunitách a městech.

O NÁS

Náš tým se skládá z mimořádných odborníků s mnohaletými zkušenostmi v celé řadě oblastí a z různých organizací. Jsme nadšeni prací, kterou děláme. Rádi podporujeme komunity, jednotlivce a místní samosprávy, abychom udrželi ochranu a rozvoj životního prostředí. Tato naše vášeň nás profesionálně i osobně spojila, abychom podpořili dosažení daných cílů. Máme akademické, veřejné, soukromé i nevládní zázemí z celého světa. Kombinací vhodných odborníků poskytujeme komplexní řešení environmentálních a sociálních problémů.

Obdržení prvního místa v rámci udílení cen SDGs v kategorii zahraniční rozvojové spolupráce
Obdržení prvního místa v rámci udílení cen SDGs v kategorii zahraniční rozvojové spolupráce

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME

1. Poradenství v oblasti rozvoje podnikání


Plánování

Pomůžeme vám pochopit politické, ekonomické a sociální prostředí rozvojové země, do které byste chtěli investovat, analyzovat hrozby a příležitosti, abyste se mohli informovaně rozhodnout.

Studie proveditelnosti

Vypracujeme studii proveditelnosti, která poskytne analýzu tržního potenciálu vašeho produktu nebo služeb a určí vaši  nejlepší cestu kupředu.

Realizace

Poskytneme vám poradenství při vašich pracovních cestách, podpoříme vás našimi kontakty v místních podmínkách pro efektivní a včasnou realizaci obchodního nápadu.

Další podpora

Pravidelně analyzujeme trh a budeme vás průběžně informovat.

2. Rozvojová pomocIdentifikace

Pomůžeme vám rozvinout prvotní koncept, analyzovat výchozí stav a vyhodnotit budoucí potřeby, abyste mohli svůj projekt plně uplatnit.

Návrh

Vypracujeme plán projektu a určíme vaši nejlepší cestu kupředu s ohledem na konkrétní okolnosti.

Implementace

Zaručujeme efektivní a včasnou implementaci projektové analýzy a zajistíme, aby konečný výsledek vyhovoval všem požadavkům.

Monitoring and hodnocení

Analyzujeme ukazatele, abychom zhodnotili, zda byl cíl dosažen na základě výsledků projektu.

3. Investice do zemědělských hodnotových řetězců


Fair trade

Zajímáme se o fair trade a spolupráci v oblasti zemědělských hodnotových řetězců investic.

Můžeme s vámi spolupracovat a podělit se s vámi o naše znalosti získané na základě našich zkušeností s pěstováním, zpracováním, výrobou finálních produktů a jejich aplikací na trhy formou prodeje v rámci fair trade.


NAŠI PARTNEŘIKONTAKTUJTE NÁS