ČEMU SE VĚNUJEME

Jsme nadšený tým odborníků s vášní pro práci, kterou děláme. Poskytujeme komplexní a multioborové služby v oblasti udržitelného rozvoje, zemědělství a ochrany životního prostředí. Nabízíme pomocnou ruku při realizaci rozvojových projektů. Vhodnými implementacemi inovativních a holistických technologií a služeb šíříme do rozhovojových zemí potřebné mezinárodní know-how. Náš tým navrhuje a řídí své projekty komplexně a v úzké spolupráci s partnery tak, aby bylo dosaženo maximální udržitelnosti a efektivity realizovaných aktivit.

NAŠE HODNOTY

Věříme, že řešení výzev musí odrážet současné i budoucí potřeby společností, aby prosperovaly a vzkvétaly. Náš přístup tak propojuje časem osvědčená řešení, současný výzkum, trendy a moderní a inovativní řešení, která se do rozvojových zemí buď zatím nedostala vůbec, nebo jen omezeně. Ztotožňujeme se s myšlenkou ,,přemýšlet globálně, jednat lokálně", protože věříme, že transfer sebelepšího know-how lze do konkrétních míst aplikovat jen v úzké spolupráci s místními partnery, kteří tyto inovace přijmou za své.

O NÁS

Jsme nadšeni prací, kterou děláme. Kombinací vhodných odborníků poskytujeme komplexní řešení environmentálních a sociekonomických problémů. Podporujeme komunity, jednotlivce a místní samosprávy, abychom přispěli k ochraně a rozvoji životního prostředí. Tato naše vášeň nás profesionálně i osobně spojila, abychom podpořili dosažení rozvojových cílů. Máme akademické, veřejné, soukromé i nevládní zázemí z celého světa. Nabízíme tým zkušených expertů s dlouholetou praxí doplněných o talentované absolventy, doktorandy, doktory a výzkumné pracovníky, kteří jsou lídry ve svých oborech.

Obdržení prvního místa v rámci udílení cen SDGs v kategorii zahraniční rozvojové spolupráce
Obdržení prvního místa v rámci udílení cen SDGs v kategorii zahraniční rozvojové spolupráce

KTERÝM UDRŽITENÝM CÍLŮM ROZVOJE (SDGs) SE VĚNUJEME

CÍL 2

Konec hladu

Zavádíme udržitelnou zemědělskou výrobu, zvyšujeme příjmy drobných farmářů a předcházíme suchu, záplavám a jiným přírodním pohromám.

CÍL 6

Pitná voda, kanalizace a hygiena

Zlepšujeme způsob využívání vody a zvyšujeme možnost jejího opakovaného využití

CÍL 7

Dostupné a čisté energie

Věnujeme se energeticky udržitelným technologiím dostupných i pro obyvatele v rozvojových zemích.

CÍL 8

Důstojná práce a ekonomický růst

Pod značkou TIBIBIRI a mojeMORINGA podporujeme spokojený život farmářek tam, kde žijí.

CÍL 9

Průmysl, inovace a infrastruktura

Zajišťujeme přístup k novým technologiím k průmyslovému zpracování zemědělské produkce.

CÍL 12

Odpovědná výroba a spotřeba

Pod značkou TIBIBIRI vyrábíme produkty z moringy a stojíme u celého hodnotového řetězce, který neustále rozšiřujeme a vylepšujeme. Naše výrobky jsou BIO.KONTAKTUJTE NÁS