ČEHO JSME UŽ DOSÁHLI A JAK POMÁHÁME

NAŠE REFERENCE


Záměrem projektu je přispět k udržitelnému zemědělství rozšířením ekonomických příležitostí v kambodžských venkovských komunitách prostřednictvím předávání českého technického know-how týkajícího se konzervace tropického ovoce (především manga) pomocí solární energie.

Rozvojovým záměrem projektu je přispět k potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a ekonomické situaci rurálního obyvatelstva, čímž dojde ke zlepšení situace místního obyvatelstva, které bude mít lepší zdroje obživy a příjmů díky celoročnímu přísupu k ovoci a ovocným produktům.

Záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení kvality produktů určených k prodeji a zvýšení příjmů místního obyvatelstva, což povede ke zlepšení kvality života. Projekt přinesl řešení pro venkovské obyvatelstvo snížením závislosti na konvenčních zdrojích energie, zlepšil jejich životní podmínky, zvýšil zemědělskou produkci a poskytl ekonomické...

Přispět ke zlepšení životní úrovně malých farmářů v Jižní provincii Zambie (v okresech Choma a Monze) pomocí nárůstu průměrných příjmů farmářů ze zemědělské produkce a zvýšení průměrné spotřeby domácností během zkoumaného období.

Cílem projektu bylo uplatnit ekonomický a sociální potenciál inovovaných produktů ze superpotraviny moringa v Etiopii. Projekt navazuje na naše předchozí úspěchy značky mojeMORINGA, s níž jsme v roce 2019 vyhráli 1. místo v Cenách SDGS v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.

Cílem projektu bylo vypracovat podnikatelský plán na využití ekonomického a sociálního potenciálu BIO ovoce (švestky, meruňky) z Moldavska pro export do EU sušeného ekologickou solární sušárnou. Rovněž hodnotí jeho konkurenceschopnost na českém a evropském trhu.

PŘIDEJTE SE K NÁM