ČEHO JSME UŽ DOSÁHLI A JAK POMÁHÁME

NAŠE REFERENCE


Záměrem projektu je přispět ke zlepšení životní úrovně malých a středních farmářů, konkrétně v Západní provincii Zambie v okresech Limulunga, Nalolo, Mongu a Senanga a to díky nárůstu průměrných příjmů farmářů ze zemědělské produkce a zvýšení zapojení žen a mladých farmářů do samostatných zemědělských aktivit či komunitních skupin.

Pouze malé procento farmářů z cílových okresů v provincii Kampong Speu své plodiny po sklizni dále zpracovává. Propad cen na trhu u jednotlivých plodin často vede k jejich plýtvání. a farmáři je raději nechají ladem na poli, než aby hradili náklady na jejich dopravu, které jsou vyšší než výdělek. Zpracováním ale potraviny lze uchovat a zvýšit...

Tato technologie může čistit odpadní vody z domácností a podniků, a tím přispět k zamezení znečištění jezer a podzemních vod. Kromě toho technologie umožňuje získávat z vyčištěných odpadních vod užitkovou vodu, kterou lze dále využívat k zavlažování v zemědělství, a přispívat tak k udržitelnému hospodaření s vodou. Kromě environmentálního hlediska...

Cílem projektu je vytvořit bezpečnější a odolnější zdroje obživy pro nejchudší drobné zemědělce ve dvou okresech Jižní provincie v Zambii. Zajištění a posílení živobytí těchto cílových komunit znamená práci v zemědělském systému, který je křehký a funguje na neoptimální úrovni produkce a udržitelnosti.

Záměrem projektu je přispět k udržitelnému zemědělství rozšířením ekonomických příležitostí v kambodžských venkovských komunitách prostřednictvím předávání českého technického know-how týkajícího se konzervace tropického ovoce (především manga) pomocí solární energie.

Rozvojovým záměrem projektu je přispět k potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a ekonomické situaci rurálního obyvatelstva, čímž dojde ke zlepšení situace místního obyvatelstva, které bude mít lepší zdroje obživy a příjmů díky celoročnímu přísupu k ovoci a ovocným produktům.

PŘIDEJTE SE K NÁM