Využití mangových pecek jako zdroje cenných tuků a obnovitelné energie v Kambodži

21.04.2023

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Czech UNDP Challenge Fund
  • Doba realizace: 2021 - 2022
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Současná situace

Kambodža je významným světovým producentem manga. Při zpracování manga vzniká zpracovatelský odpad - mangová pecka, která je dřevnatá a má velké rozměry. V současné době se s peckami nakládá pouze jako s odpadem a v případě větších zpracovatelů ovoce to představuje problém pro místní životní prostředí. Velké skládky zabírají ornou půdu a znečišťují podzemní vody. Snížení množství odpadu jeho využitím by snížilo zátěž životního prostředí. Používání palivového dřeva navíc přispívá k odlesňování a ztrátě biologické rozmanitosti. Nahrazení potřeby palivového dřeva pro společnosti zpracovávající mango by pomohlo snížit tlak a vytvořit platný a obnovitelný zdroj energie.

Cíl projektu

Cílem projektu je předat české technické know-how týkající se zpracování ovocných pecek na hodnotné tuky a palivové pelety, a dále tak rozvíjet hodnotový řetězec zpracování manga.

Cílová skupina a příjemci projektu

Problém odlesňování spojený s využíváním palivového dřeva je v Kambodži jedním z nejzávažnějších problémů. Alespoň částečná náhrada palivového dřeva peletami vyrobenými z mangového odpadu zlepší životní prostředí a ovlivní místní obyvatele. V případě plnohodnotného uplatnění se obyvatelé dočkají pozitivního environmentálního, sociálního a ekonomického dopadu technologie a souvisejících služeb, včetně zvýšení technického vzdělání, kvalifikace a zaměstnanosti mladých lidí a zlepšení výzkumu. Přímými příjemci budou také podniky zpracovávající ovoce, univerzita a družstva, která získají přenesené know-how.