Integrated Farming III v Zambii

21.07.2022

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2022 - 2024
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Záměrem projektu je přispět ke zlepšení životní úrovně malých a středních farmářů, konkrétně v Západní provincii Zambie v okresech Limulunga, Nalolo, Mongu a Senanga a to díky nárůstu průměrných příjmů farmářů ze zemědělské produkce a zvýšení zapojení žen a mladých farmářů do samostatných zemědělských aktivit či komunitních skupin. 

Cíle

Cílem projektu je zvýšení efektivity udržitelné zemědělské produkce, jejího zpracování a komercializace při současném budování odolnosti krajiny v okresech Nalolo, Senanga, Mongu a Limulunga. Projekt přispěje svými intervencemi ke zvýšení efektivity zemědělské produkce (výnosnost, odolnost, diverzifikace), kterou budou farmáři moci lépe prodávat díky napojení na produkční zdroje i trhy.

Výstupy projektu

Výstup 1: Zvýšená produkce kvalitních vstupů, technických kapacit a zpracování živočišné výroby

Výstup 2: Rošíření produkce a zpracování agrolesnických produktů při současném budování odolnosti krajiny

Výstup 3: Zlepšení obchodních dovedností a organizace přístupu k finančním vstupům a poradenským službám

Cílová skupina a příjemci projektu

  • Cca středních 100 farmářů z okresů Nalolo, Limulunga, Mongu, Senanga vybraných pro tento projekt již obdrželo v minulém projektu určitou formu podpory - šlechtěná plemena kozlů a kohoutů, školky, rybníky, zapojili se do uměle inseminace či produkce medu. Na tyto aktivity se bude navazovat, a tito farmáři budou sloužit jako modeloví farmáři pro ostatní farmáře mimo projekt a budou ukazovat dalším farmářům best practices při implementování získaných znalostí. Modeloví farmáři budou podpořeni k budování farmy jako malých podniků, tedy farem jako zdroj příjmu, nejen obživy, a vybraní farmáři budou podpořeni v tržních znalostech a dovednostech a navázání na trh.
  • 10 komunitních skupin, organizující se za účelem holistického pasteveckého managementu či spořících skupin.
  • 6 skupin/kooperativ, které obdrží grant a technická školení na management a finanční plánování.
  • Alespoň 18 terénních pracovníků lokálních ministerstev, kteří budou s projektem spolupracovat na implementaci projektových aktivit. Díky zvýšení znalostí a praktických zkušeností budou moci pozitivně ovlivňovat celé oblasti a další generace občanů.

Konečnými příjemci projektu je zemědělské obyvatelstvo Západní provincie, žijící a hospodařící v dotčených částech všech distriktů. Dlouhodobé změny na farmách jednotlivých farmářů přinesou především zvýšení příjmu pro rodinu, což může znamenat lepší zdravotní péči, možnost poslat děti do škol a mnoho dalších služeb, které vyžadují výměnu peněz. Celé rodiny farmářů budou profitovat z intervencí na zlepšení produkce i produktivity. Konzumací rozšířené nabídky produktů se výrazně zvýší výživa celé rodiny, a tím celkový zdravotní stav. Konečnou skupinu příjemců ovlivněných aktivitami projektu (přímo i nepřímo) tvoří přibližně 2 000 domácností, což je cca 14 000 obyvatel včetně dětí.

Tým Holistic Solutions se věnuje především technických úpravám stávajících rybníků vybudovaných v rámci předchozího projektu Integrated Farming II, na který tento navazuje, čímž se předpokládá dosažení zvýšené produktivity rybníků. Rovněž poskytuje školení na zakládání, údržbu a provoz rybníků či businessová a marketingová školení a v neposlední řadě analyzuje vybrané hodnotové řetězce s cílem je zefektivnit a pomoci zvýšit odbyt produktů farmářů na místních trzích.