Čistírny odpadních vod na přírodní bázi pro město Hawassa v Etiopii

21.12.2021

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Holistic Solutions s.r.o. ve spolupráci s ConWe s.r.o.
  • Donor: Czech UNDP Challenge Fund
  • Doba realizace: 2021 - 2022

Záměr projektu

Tato technologie může čistit odpadní vody z domácností a podniků, a tím přispět k zamezení znečištění jezer a podzemních vod. Kromě toho technologie umožňuje získávat z vyčištěných odpadních vod užitkovou vodu, kterou lze dále využívat k zavlažování v zemědělství, a přispívat tak k udržitelnému hospodaření s vodou. Kromě environmentálního hlediska může technologie přispět ke snížení kojenecké úmrtnosti a zároveň ke snížení počtu onemocnění, jako jsou průjmy způsobené kontaminovanou vodou, a tím ke zlepšení životních podmínek.

Cíl

Hlavním cílem navrhovaného projektu bylo zavedení české technologie čistíren odpadních vod na přírodní bázi v Etiopii, konkrétně ve městě Hawassa a jeho okolí.

Výstup projektu

Jako očekávaný výsledek projektu byla stanovena studie proveditelnosti zabývající se otázkou udržitelného hospodaření s vodou, ochrany životního prostředí a zlepšení životních podmínek prostřednictvím inovativní české technologie.

Cílová skupina a příjemci projektu

Cílovou skupinou a příjemci projektu byli občané města Hawassa.