Zahájení výroby českých inovativních solárních sušiček v Kambodži

15.10.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně

Donor: Czech UNDP Challenge Fund

Doba realizace: 2020-2021

VÝCHOZÍ STAV

Kambodža je jednou z nejchudších a nejméně rozvinutých zemí v jihovýchodní Asii. V rámci ukazatele lidského rozvoje vykazuje charakteristiky zemí s nižšími středními příjmy. Většina obyvatel žije na venkově a živí se zemědělstvím. Současným problémem kambodžských zemědělců jsou obrovské posklizňové ztráty, protože sezóna pěstování manga je krátká a intenzivní. Producenti prodávají ovoce za nízkou cenu nebo ho nechávají shnít. Kambodžští pěstitelé manga se často potýkají s nadprodukcí při omezené poptávce za nevýhodně nízké ceny. To také způsobuje obrovské posklizňové ztráty nebo velké množství nesklizeného ovoce.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu bylo podpořit technické vzdělávání, zaměstnanost a vývoz zavedením výroby solárních sušiček a jejich využití pro konzervaci ovoce v Kambodži. Záměrem projektu bylo přispět k udržitelnému zemědělství rozšířením ekonomických příležitostí v kambodžských venkovských komunitách prostřednictvím předávání českého technického know-how týkajícího se konzervace tropického ovoce (především manga) pomocí solární energie.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

HS vypracoval technický návrh solárních sušáren pro sušení ovoce přizpůsobený kambodžským podmínkám tak, aby je mohli vyrábět kambodžští tesaři. Následně HS tým dohlížel na fyzickou výrobu sušáren v místě.

Firma se podílela na analýze nabídky a poptávky po sušeném mangu s cílem najít příležitosti pro kambodžské zemědělce na místním i evropském trhu.

Rovněž tým HS místním producentům manga prezentoval možnosti prodeje sušených produktů na místním i evropském trhu s důrazem na estetiku celého produktu a jeho kvalitu na základě požadované legislativy.