Zahájení výroby českých inovativních solárních sušiček v Kambodži

15.10.2021

Informace o projektu:

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Czech UNDP Challenge Fund
  • Doba realizace: 2020 - 2021
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Záměrem projektu bylo přispět k udržitelnému zemědělství rozšířením ekonomických příležitostí v kambodžských venkovských komunitách prostřednictvím předávání českého technického know-how týkajícího se konzervace tropického ovoce (především manga) pomocí solární energie.

Cíle

Cílem navrhovaného projektu bylo podpořit technické vzdělávání, zaměstnanost a vývoz zavedením výroby solárních sušiček a jejich využití pro konzervaci ovoce v Kambodži.

Výstupy projektu

Výstup 1: Kambodžská komunitní truhlářská dílna vyrábí solární sušičky

Výstup 2: Zemědělci jsou seznámeni se zpracováním nadprodukce ovoce pomocí solárních sušiček

Cílová skupina a příjemci projektu

Cílovou skupinou a příjemci projektu byla místní komunita se svými tesaři a okolní zemědělské kooperativy.