Stabilizace a rozvoj obživy v reakci na klimatické změny, Zambie

03.11.2021

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: CARE Česká republika, z.s.
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2020 - 2023
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: od roku 2021

Cíle

Cílem projektu je vytvořit bezpečnější a odolnější zdroje obživy pro nejchudší drobné zemědělce ve dvou okresech Jižní provincie v Zambii. Zajištění a posílení živobytí těchto cílových komunit znamená práci v zemědělském systému, který je křehký a funguje na neoptimální úrovni produkce a udržitelnosti.

Výstupy

Výstup 1: Zlepšení potravinové a výživové bezpečnosti a zajištění obživy 3 750 drobných zemědělců a jejich domácností.

Výstup 2: Snížení zranitelnosti 3 750 drobných zemědělců a jejich domácností, jakož i ekosystémů ohrožených změnou klimatu.

Výstup 3: Zlepšení prostředí umožňujícího ženám podílet se na rozhodování v domácnosti a komunitě, mít přístup k výrobním zdrojům a zapojit se do činností vytvářejících příjem.

Cílová skupina a příjemci projektu

Projekt poskytne integrovanou podporu v oblasti potravinové bezpečnosti, výživy a živobytí 3 750 drobným zemědělcům (z toho minimálně 50 % drobným zemědělcům ženského pohlaví) a jejich domácnostem, celkem 22 500 osob. Nepřímé cílové skupiny budou tvořit závislé osoby z domácností přímých příjemců, děti, chronicky nemocní a senioři, což bude přibližně 67 500 osob. 

Tým Holistic Solutions se věnuje především aktivitám spojeným s hodnotovým řetězcem, jeho vylepšením, nalezením nových možností a vylepšení nefunkčních systémů. Rovněž připravuje tréninkové materiály na správné techniky v rámci hodnotových řetězců.