Hybridní solární sušičky na ovoce, zeleninu, bylinky a lesní produkty v Gruzii

04.01.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: CARE Česká republika, z.s.

Donor: UNDP Challenge Fund

Doba realizace: 2020-2021

VÝCHOZÍ STAV

V Gruzii je přirozené sušení na slunci jedním z nejběžnějších způsobů konzervace zemědělských produktů. Obiloviny, luštěniny, ovoce, zelenina, lískové oříšky a koření se suší na zemi za působení slunce a větru. Co se týče dalšího rozvoje solární energie v Gruzii, je zde velký potenciál pro podporu tohoto druhu energie jako udržitelného řešení, její širší využití však zatím není v Gruzii obecně rozšířeno. Případný další rozvoj tohoto odvětví by nabídl vyšší dostupnost a cenovou dostupnost pro širší spektrum obyvatelstva a měl by obrovský dlouhodobý přínos z hlediska nevyčerpatelné a čisté solární energie, snížení znečištění, zajištění nezávislého zdroje, což jde ruku v ruce s udržitelností.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu bylo přispět ke zlepšení kvality produktů určených k prodeji a zvýšení příjmů místního obyvatelstva, což povede ke zlepšení kvality života. Projekt přinesl řešení pro venkovské obyvatelstvo snížením závislosti na konvenčních zdrojích energie, zlepšil jejich životní podmínky, zvýšil zemědělskou produkci a poskytl ekonomické příležitosti.

Rozvojovým záměrem projektu bylo přispět k ekonomickému posílení venkovského obyvatelstva a podpořit udržitelnost životního prostředí ve vybraných pěti regionech Gruzie prostřednictvím přenosu českého know-how v oblasti obnovitelné energie a inteligentních technologií v oblasti klimatu a zemědělství. Schopnost sušit ovoce a zeleninu je zásadním prvkem při dosahování dlouhodobé potravinové bezpečnosti mnoha lidí a komunit, kde určité plodiny mohou být v období sklizně hojné, avšak mimo sezónu jich může být nedostatek nebo s sebou mohou nést vysoké náklady kvůli potřebě je konzervovat a chladit, což činí tyto potraviny jinak nedostupné.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

Tým HS se věnoval aktivitám spojených se školením a transferem know-how.

Rovněž ve spolupráci s gruzínskou partnerskou organizací Rural Communities Development Agency (RCDA) také HS vypracoval studii proveditelnosti na základě expertních návštěv místa.