Hybridní solární sušičky na ovoce, zeleninu, bylinky a lesní produkty v Gruzii

04.01.2021

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: CARE Česká republika, z.s.
  • Donor: UNDP Challenge Fund
  • Doba realizace: 2020 - 2021
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Záměrem projektu bylo přispět ke zlepšení kvality produktů určených k prodeji a zvýšení příjmů místního obyvatelstva, což povede ke zlepšení kvality života. Projekt přinesl řešení pro venkovské obyvatelstvo snížením závislosti na konvenčních zdrojích energie, zlepšil jejich životní podmínky, zvýšil zemědělskou produkci a poskytl ekonomické příležitosti.

Cíle

Rozvojovým dopadem projektu bylo přispět k ekonomickému posílení venkovského obyvatelstva a podpořit udržitelnost životního prostředí ve vybraných pěti regionech Gruzie prostřednictvím přenosu českého know-how v oblasti obnovitelné energie a inteligentních technologií v oblasti klimatu a zemědělství. Schopnost sušit ovoce a zeleninu je zásadním prvkem při dosahování dlouhodobé potravinové bezpečnosti mnoha lidí a komunit, kde určité plodiny mohou být v období sklizně hojné, avšak mimo sezónu jich může být nedostatek nebo s sebou mohou nést vysoké náklady kvůli potřebě je konzervovat a chladit, což činí tyto potraviny jinak nedostupné.

Výstupy projektu

Výstup 1: Zvýšené povědomí o energeticky účinných technologiích, dopadech změny klimatu, odolném živobytí a příležitostech pro udržitelný rozvoj.

Výstup 2: Rozvoj míst odbytu pro sušené ovoce, zeleninu a NTFP. Jsou identifikováni potenciální kupci sušených produktů v zemi.

Výstup 3: Využívání hybridních solárních sušiček na ovoce, bobule a zeleninu v této oblasti se rozšiřuje a vytváří nové pracovní příležitosti a možnosti příjmu pro venkovské obyvatelstvo, zejména pro venkovské ženy a mládež.

Výstup 4: Inovativní řešení jsou zaváděna přechodem od fosilního hospodářství k hospodářství založenému na biotechnologiích na komunitní a regionální úrovni, vývoji udržitelných, flexibilních a nákladově efektivních procesů.

Výstup 5: Systémy pro sdílení informací, jako jsou rozhlasové a televizní programy, propagační videa, ale také informační brožury, letáky a bannery, jsou zavedeny a jsou široce publikovány a distribuovány.

Cílová skupina a příjemci projektu

Projekt měl dopad na širší skupinu venkovského obyvatelstva, která těží z větších znalostí a příležitostí, které nabízejí inovativní energetická řešení a jejich přijetí do každodenního života. Konkrétně se jedná o ženy farmářky, kooperativy, podnikatele v agrobyznysu, představitele místních úřadů, NGOs a dalších organizací.

Tým Holistic Solutions se věnoval především aktivitám spojených se školením a výměnou know-how, dále přípravou školících materiálů ve spolupráci s místním partnerem a také vytvořením studie proveditelnosti na základě návštěvy dotčených projektových oblastí.