Efektivní zpracování nemocničního odpadu v Bosně a Hercegovině

14.07.2021

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Damaris Solutions, s.r.o.

Donor: Czech UNDP Challenge Fund

Doba realizace: 2020-2021

VÝCHOZÍ STAV

Vzniklý nemocniční odpad v Bosně a Hercegovině je obvykle smíchán a skládkován bez dalšího třídění nebo zpracování. To velmi ovlivňuje stav životního prostředí a zvyšuje riziko pro lidské zdraví, což je vysoce neudržitelná situace, protože odpad znečišťuje vodu a ovzduší škodlivými látkami. Kromě toho se v důsledku probíhající pandemie nemoci COVID-19 zvyšuje množství odpadů produkovaných nemocnicemi. Tento projekt se zabýval problematikou nakládání s nemocničními odpady s ohledem na využití energie vzniklé ze spalování, environmentálními aspekty a podporu zaměstnanosti.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Projekt se zabýval problematikou nakládání s odpady ze zdravotnictví s ohledem na využití energie, environmentální aspekty a udržitelnost zaměstnanosti. Cílem tohoto projektu bylo identifikovat a vyhodnotit řešení šité na míru konkrétním a reálným podmínkám partnerské nemocnice s přihlédnutím ke všem výše uvedeným zkušenostem z dobré praxe, oficiálním doporučením a směrnicím. Projekt tak podpořil přenos know-how a technologií do Bosny a Hercegoviny.

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

Firma poskytovala technické poradenství a komplexní služby v oblasti ochrany životního prostředí, podílela se na tvorbě studie proveditelnosti a účastnila se jednání s projektovými partnery a závěrečné prezentace.