Efektivní zpracování nemocničního odpadu v Bosně a Hercegovině

14.07.2021

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Damaris Solutions, s.r.o.
  • Donor: Czech UNDP Challenge Fund
  • Doba realizace: 2020 - 2021
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Projekt se zabýval problematikou nakládání s odpady ze zdravotnictví s ohledem na využití energie, environmentální aspekty a udržitelnost zaměstnanosti.

Cíle

Cílem tohoto projektu bylo identifikovat a vyhodnotit řešení šité na míru konkrétním a reálným podmínkám partnerské nemocnice s přihlédnutím ke všem výše uvedeným zkušenostem z dobré praxe, oficiálním doporučením a směrnicím. Projekt tak podpořil přenos know-how a technologií do Bosny a Hercegoviny.

Výstupy projektu

Výstup 1: Identifikována a vyhodnocena nejvhodnějších technologií pro zpracování nemocničního odpadu v partnerské nemocnici

Výstup 2: Vyhodnocený potenciál pro zavedení technologických inovací: Integrace v rámci energetické infrastruktury partnerské nemocnice

Výstup 3: Vyhodnocený potenciál pro zavedení obchodních inovací: obchodní model leasingu

Výstup 4: Analyzován potenciál pro replikaci projektu v dalších nemocnicích v Bosně a Hercegovině.

Cílová skupina a příjemci projektu

Cílovou skupinou a příjemci projektu byly partnerské nemocnice včetně jejich personálu a zaměstnanců. Dále pacienti partnerských nemocnic, ostatní nemocnice v Bosně a Hercegovině, místní správa a vládní instituce.