iAGRO – Zlepšení hodnotového řetězce zemědělství v provincii Kampong Speu, Kambodža

05.04.2022

INFORMACE O PROJEKTU

Realizátor projektu: Diakonie ČCE

Donor: Česká rozvojová agentura a Australian Lutheran World Service

Doba realizace: 2021-2023

VÝCHOZÍ STAV

80 % kambodžské populace žije v rurálních oblastech, z toho více než třetina se živí obděláváním půdy. Produktivita pěstování plodin i chovu dobytka však zůstává obecně na nízké úrovni a rostoucí vstupní náklady ohrožují ekonomickou soběstačnost producentů. Většina sklizených plodin se v provincii Kampong Speu dále nezpracovává. Výkupní ceny jsou nízké a farmářům se mnohdy ani nevyplatí je sklidit. Zpracováním je ale lze uchovat a zvýšit jejich hodnotu. Tyto produkty s přidanou hodnotou poté mohou sloužit k prodeji, což zvyšuje příjmy místních domácností.

Rozvoj zpracování zemědělských produktů brzdí špatná dopravní infrastruktura, nedostatečný přístup k účinnějším technologiím a informacím o trhu, špatný přístup k úvěrům ale i nižší úroveň celkové gramotnosti. Chybí zde možnosti vzdělávat se v oblasti dalšího zpracování plodin a problémem je i velká vzdálenost do již existujících vzdělávacích center.

CÍL A ROZVOJOVÝ ZÁMĚR PROJEKTU

Cílem projektu byla diverzifikace zdrojů příjmů drobných podnikatelů a farmářů prostřednictvím zemědělské a nezemědělské činnosti. Projekt byl zaměřen na vzdělávání dospělých, pro které je v konvenčním vzdělávacím systému nedostatek příležitostí. Byl jim poskytnut přístup ke školícímu centru, které v cílové oblasti nebylo k dispozici.

Školící centrum poskytuje odborná školení v oblasti zpracování potravin a technologicky místní farmáře a kooperativy podporuje. Má za cíl zvyšování kapacit zemědělských kooperativ a jejich členů. Ti jsou školeni v drobné podnikatelské činnosti zahrnující finanční plánování a řízení, tvorbu podnikatelského plánu, průzkum trhu či internetovou gramotnost a internetový marketing. 

ROLE HOLISTIC SOLUTIONS S.R.O. V PROJEKTU

HS tým se věnoval především technickým školením a školením na zpracování potravin formou sušení, sterilizace a fermentace. 

Rovněž vypracoval technický plán rekonstrukce a úprav školícího centra, jakož i jeho vybavení, a zaměřil se i na technický návrh vhodných skladovacích prostor (sklep).