iAGRO – Zlepšení hodnotového řetězce zemědělství v provincii Kampong Speu, Kambodža

05.04.2022

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Diakonie ČCE
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2021 - 2023
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Cíle

Pouze malé procento farmářů z cílových okresů v provincii Kampong Speu své plodiny po sklizni dále zpracovává. Propad cen na trhu u jednotlivých plodin často vede k jejich plýtvání. a farmáři je raději nechají ladem na poli, než aby hradili náklady na jejich dopravu, které jsou vyšší než výdělek. Zpracováním ale potraviny lze uchovat a zvýšit jejich hodnotu. Tyto produkty pak mohou sloužit jako nutriční obohacení jídelníčku cílových rodin či jako další zdroj příjmu. Překážkou je ale nedostatek možností se v tomto oboru v místě vzdělávat, neexistuje zde odborně-technické vzdělávací centrum, věnující se zpracování potravin.

Cílem projektu je diverzifikace zdrojů příjmů drobných podnikatelů a farmářů prostřednictvím zemědělské i nezemědělské činnosti.

Výstupy projektu

Výstup 1: Drobní zemědělci, zemědělské i nezemědělské skupiny a zemědělské kooperativy  zvýšili svou kapacitu v oblasti zemědělské činnosti, agro-podnikání a hodnotového řetězce

Výstup 2: Zvýšená produktivita zemědělství (zahradničení, chov hospodářských zvířat, akvakultura a produkce rýže) a tržní vazby

Výstup 3: Kapacita zemědělských kooperativ v diverzifikaci a mobilizaci zdrojů byla navýšená

Výstup 4: Osvěta mezi členy komunity v oblasti prevence obchodu s lidmi, nebezpečné migrace a zneužívání (vykořisťování)

Výstup 5: Členové zemědělských kooperativ využívají nové metody zpracování potravin a podpory TVET centra

Výstup 6: Partnerské ZK byly vyškoleny v oblasti managementu a marketingu a propojeny s trhem

Cílová skupina a příjemci projektu

Dospělí v tomto regionu mají obecně nedostatek příležitostí dosáhnout na technické a odborné vzdělání. Projekt je zacílen na členy 16 zemědělských kooperativ v 16 komunách 3 okresů v provincii Kampong Speu. Celkový počet partnerských farmářů je 5 173 s podstatným podílem 3 839 žen.

Tým Holistic Solutions se soustředí především na aktivity spojené s technickými školeními a školeními na zpracování potravin formou sušení, sterilizace a fermentace,  ale také na konzultace ohledně rekonstrukce a úprav školícího centra, jakož i jeho vybavení, a zaměřil se i na technický návrh vhodných skladovacích prostor (sklep).