ZE ZÁKULISÍ NAŠICH PROJEKTŮ

CO JE NOVÉHO


Na stránkách České rozvojové agentury byl publikován článek, který ocenil snahy, které jsme společně s Mendelovou univerzitou v Brně věnovali Pilotnímu projektu holistického územního managementu v SNNPR a věnujeme současnému projektu Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR.

V rámci projektu Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, který společně s Mendelovou univerzitou v Brně realizujeme v Etiopii, vzniklo skvělé video přibližující tamní lokalitu i projekt jako takový. Nasajte společně s námi tu atmosféru!

Ve dnech 27. - 28. listopadu 2019 dorazili senátoři z České republiky do Arby Minch pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky, Velvyslanectví České republiky a České rozvojové agentury. Během cesty se s námi setkali, aby viděli naši práci na projektu ,,Zavedení holistického managementu krajiny v SNNPR, Etiopie", jehož realizátorem...

Společnost EVECO Brno, s.r.o. dne 23. října 2019 představila široké odborné veřejnosti výsledky studie, jejímž cílem bylo technicko-ekonomické posouzení ekologicky šetrného termického zpracování nemocničních odpadů v nemocnici Mother and Child Center v Kišiněvě.
Energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo využita v nemocnici pro ohřev...