České inovace pomáhají Moldavsku ekologicky zpracovat nemocniční odpady

01.11.2019
  • Společnost EVECO Brno, s.r.o. dne 23. října 2019 představila široké odborné veřejnosti výsledky studie, jejímž cílem bylo technicko-ekonomické posouzení ekologicky šetrného termického zpracování nemocničních odpadů v nemocnici Mother and Child Center v Kišiněvě. 
  • Energie vyprodukovaná při tomto zpracování bude přímo využita v nemocnici pro ohřev teplé užitkové vody, sterilizaci, praní prádla, eventuálně pro výrobu elektrické energie či chladu. 
  • Současný systém nakládání s nebezpečnými nemocničními odpady v Moldavsku znečišťuje toxickými a infekčními látkami jak ovzduší a půdu, tak i zásoby podzemních vod a nemá žádné energetické využití.
  • V případě výstavby nové inovativní jednotky společností EVECO Brno získá nemocnice nový zdroj tepelné energie a přestane znečišťovat životní prostředí toxickými odpady.

Ve středu 23. října představil hlavní inženýr projektu Ing. Dan Kotas výsledky studie proveditelnosti, které poukázaly na možnost využití nemocničního odpadu k výrobě tepelné energie pro nemocnici s výhodou efektivního a ekologického spálení tohoto nebezpečného odpadu. 

Závěrečné prezentace se zúčastnil management nemocnice, zástupci moldavských ministerstvech zdravotnictví, životního prostředí, ekologických organizací a zástupce české ambasády.

Představené technologické řešení bylo pozitivně přijato všemi zúčastněnými a ředitel nemocnice oficiálně zažádal o pokračování aktivit směřujících k výstavbě této technologické jednotky v areálu nemocnice Mother and Child Center v Kišiněvě.

Společnost Holistic Solutions s.r.o. zajišťovala koordinaci projektu mezi českým realizátorem a moldavskými partnerskými institucemi.

Project: Innovative use of hospital waste as source of energy

Selected Challenge Window/Country: Sustainable and energy efficient management of hospital wastes in Moldova

Contracting authority: UNDP - United Nations Development Programme