SNIŽTE SVOJI UHLÍKOVOU STOPU POMOCÍ OFFSETŮ

OFFSETOVÉ PROJEKTY

Podpora offsetových projektů je efektivním řešením, jak kompenzovat svoji uhlíkovou stopu. Hodí se nejen pro všechny typy podniků, ale i pro různorodé projekty, eventy nebo jednotlivce.

Moringová plantáž v Etiopii
Moringová plantáž v Etiopii

CO JE TO OFFSETOVÝ PROJEKT?

Jedná se o nástroj, který kompenzuje množství emisí skleníkových plynů vypuštěných do atmosféry, a tedy snižuje uhlíkovou stopu. Je ideálním doplňkovým nástrojem pro firmy (ale i jednotlivce), mající v rámci své strategie dlouhodobé udržitelnosti za cíl:

  • snížit svoje emise
  • zbylé emise kompenzovat podporou konkrétních offsetových projektů

Vzhledem k novým legislativním požadavkům EU budou muset podniky již od roku 2023 podávat zprávy o udržitelnosti. Součástí ESG reportingu bude také informace o využívání kompenzace uhlíkových emisí.

JAK TO FUNGUJE?

Naše společnost vytvořila metodiku "Holistic Carbon Offsetting Solutions" (HCOS), která zahrnuje spolehlivé postupy, které odstraní nejčastější nedostatky offsetových projektů, jako jsou "chybné" odhady, nedostatečná regulace, nedostatečná přidaná hodnota projektu, nedostatečná konzistence, nízká udržitelnost a nedostatečné sledování výsledků v čase.

Podle strategie a zaměření vaší společnosti (projektu / eventu) společně vybereme již existující, nebo pro vás na míru navrhneme nový offsetový projekt, který bude plně v souladu s charakterem vašeho podnikání či akce a bude vyhovovat potřebné úrovni emisí CO2.

Mějte na paměti, že kompenzace přispívá k odolnosti vůči změně klimatu, adaptaci na ni a jejímu zmírňování a zároveň podporuje biologickou rozmanitost lesů a udržitelné hospodaření s přírodními zdroji. Kromě toho může přinést nové pracovní příležitosti pro místní komunity, a tím pomáhá zlepšit životní podmínky.

Emise skleníkových plynů jsou globální. Nezáleží na tom, kde vzniknou. A proto i  úspory emisí lze realizovat kdekoli na světě.

Realizovat offsetové projekty v rozvojových zemích je synergickým řešením, které má pozitivní dopad na místní životní prostředí a obyvatele.

Provedené kompenzace emisí (offsety) lze po realizaci velmi efektivně komunikovat a začlenit do vaší dlouhodobé strategie udržitelnosti.

Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí awasského jezera v Etiopii
Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí awasského jezera v Etiopii

CHCI OFFSETOVAT EMISE