Zavedení principů udržitelného hospodaření v krajině a okolí awasského jezera v Etiopii

31.12.2019

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2019 - 2022
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Přispět ke zlepšení životního prostředí awasského jezera a jeho okolí.

Cíle

Implementace udržitelného hospodaření v krajině a snížení znečištění a zanášení awasského jezera.

Výstupy projektu

1. Územní plánování přijaté úředníky a komunitami.

2. Vybudovaná funkční ochrana awasského jezera.

3. Vybudované a revitalizované objekty městské zeleně.

4. Rehabilitace degradovaných území a jejich následný udržitelný management.

5. Zlepšení hospodaření s půdou zavedením inovací v zemědělství a lesnictví.

Cílová skupina a příjemci projektu

Cílovou skupinu tvořili vládní úředníci a místní experti z regionálních a zonálních úřadů SNNPR a Sidama zone, pracovníci státní správy dotčených kebelí a místní komunity a zemědělci dotčených kebelí.

Konečnými příjemci projektu bylo zemědělské i nezemědělské obyvatelstvo Awassa city, Sidama zone a SNNPR. Konečnou skupinu příjemců tvořilo kromě cca 340 přímo ovlivněných dalších přibližně 5 500 domácností, což je cca 27 500 obyvatel včetně dětí. Zejména šlo o rodiny žijící v dotčených kebelích, poblíž jezera a rybáře živící se rybolovem v awasském jezeře.

Tým Holistic Solutions se v rámci projektu zaměřoval především osvětovou činnost, dále na plánování a projekční práce vybudování ochranné zóny awasského jezera a rovněž na participativní tvorbu projektové dokumentace dotčených objektů městské zeleně.


Fotogalerie