Výstavba zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním odpadem v Etiopii

09.01.2020

Ve spolupráci s firmou EVECO Brno jsme na základě požadavků příjemce projektu vypracovali projektovou dokumentaci výstavby zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním odpadem v etiopské nemocnici Felege Hiwot Referral (FHRH).

Přestože byla realizace projektu značně ztížena nestabilní politickou situací v zemi i místě realizace (Bahir Dar) a plánovaný seminář pro odbornou veřejnost, donorské instituce, zástupce zahraničních i návštěvu českých senátorů bylo nutné o několik měsíců odložit, projekt byl v listopadu 2019 úspěšně ukončen.

Vzhledem k vysokému zájmu partnera FHRH o výstavbu dané technologie, k výsledkům první fáze projektu (Studie proveditelnosti) a k současnému průběhu řešení projektu má dle firmy EVECO Brno výstavba jednotky EVECONT v nemocnici FHRH vysoký potenciál a firma jeví velký zájem o tuto realizaci. FHRH navíc již od počátku intenzivně oslovuje rozvojové banky a další donory, kteří by se mohli finančně na výstavbě zařízení podílet.