Uplatnění superpotraviny moringa z Etiopie

06.01.2020

Cílem projektu bylo uplatnit ekonomický a sociální potenciál inovovaných produktů ze superpotraviny moringa v Etiopii. Projekt navazuje na naše předchozí úspěchy značky mojeMORINGA, s níž jsme v roce 2019 vyhráli 1. místo v Cenách SDGS v oblasti zahraniční rozvojové spolupráce.

Byl vytvořen nový marketingový koncept s cílem vytvořit novou mezinárodně použitelnou značku. Tak došlo k záměně značky mojeMORINGA za TIBIBIRI (v amharštině slovo pro přátelství / partnerství). Tato značka dále ovlivňuje celý projekt a novou výrobu balení i etiket pro etiopský i evropský trh. V průběhu realizace došlo k nastavení nové výroby, nové značky, nového balení produktů, nových etiket a nových certifikací a povolení podnikat v Etiopii. 

Výroba byla vybavena potřebnými stroji a vybavením pro výrobu moringových tablet a oleje. Velký důraz byl kladen na certifikaci výroby a povolení prodeje produktů v Etiopii, který je spojen se zajištěním odborného personálu do výroby pro získání certifikace. 

Prodej již úspěšně probíhá v ČR a v zahraničí (první objednávky moringového oleje z Japonska apod.). Úspěšná realizace projektu v roce 2019 je zdokumentována mnoha návštěvami zástupců českých i zahraničních institucí (zástupci ZÚ ČR v Etiopii, MZV ČR, apod.). 

Výsledkem projektu jsou nové inovativní produkty ze stromu moringa s osobitým designem a výsadním postavením na etiopském trhu.