Silvopastorální systémy v Zambii

04.01.2021

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2020 - 2023
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Přispět ke zlepšení životní úrovně malých farmářů v Jižní provincii Zambie (v okresech Choma a Monze) pomocí nárůstu průměrných příjmů farmářů ze zemědělské produkce a zvýšení průměrné spotřeby domácností během zkoumaného období.

Cíle

Cílem projektu je zvýšit odolnost zemědělské produkce a krajiny vůči dopadům klimatických změn. Projekt přispěje ke snížení poklesu produkce mléka v suché sezóně, zvýšení efektivity rostlinné produkce a k udržitelnému hospodaření v oblasti na základě správného managementu krajiny.

Výstupy projektu

Výstup 1: Zvýšená udržitelná zemědělská produkce malých farmářů

Výstup 2: Zlepšený stav půdy a krajiny a její následný udržitelný management

Výstup 3: Posílené kapacity farmářů oblasti využívání a nakládání se zemědělskou produkcí

Cílová skupina a příjemci projektu

Přímou cílovou skupinou je 200 drobných farmářů a jejich rodiny z vybraných komunit okresů Choma a Monze. Min. 50 z nich budou tvořit Modeloví farmáři, kteří se účastnili aktivit v rámci předchozího projektu, na který tento navazuje, a kteří budou vybráni na základě několika kritérií. Zbylých 150 farmářů bylo vybráno z navržených komunit s důrazem na poměr žen a mužů.

Dalšími přímými cílovými skupinami jsou čtyři komunity, ve kterých budou projektové aktivity probíhat, dvě unie mléčných kooperativ Choma a Monze, které v rámci předchozího projektu získaly přístup k nové zemědělské technice, a alespoň 8 terénních pracovníků lokálních ministerstev zemědělství a rybolovu a hospodářských zvířat, a ministerstva pro komunitní rozvoj.

Konečnými příjemci projektu je zemědělské obyvatelstvo Jižní provincie, žijící a hospodařící v dotčených částech obou distriktů (cca 2500 domácností). Dlouhodobé změny na farmách jednotlivých farmářů přinesou především zvýšení příjmu pro rodinu, což může znamenat lepší zdravotní péči, možnost poslat děti do škol a mnoho dalších služeb, které vyžadují výměnu peněz. Celé rodiny farmářů budou profitovat z intervencí na zlepšení produkce i produktivity. Konzumací rozšířené nabídky produktů se výrazně zvýší výživa celé rodiny, a tím celkový zdravotní stav.


Tým Holistic Solutions se věnuje především zhodnocení rehabilitace vodních zdrojů a napajedel pro dobytek a následné výstavbě. Analyzuje také potřeby farmářů při produkci a odbytu produktů a doporučuje vhodné zpracovatelské techniky pro jednotlivce, komunity i kooperativy. V neposlední řadě se soustředí na školení a workshopy pro farmáře a podílí se na vytvoření plánu udržitelného managementu krajiny.