Integrated Farming II v Zambii

30.12.2019

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2019 - 2021
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: po celou dobu realizace

Záměr projektu

Zvýšit příjem drobných a středních farmářů pomocí zavádění a rozvoje integrovaného přístupu k farmaření v Západní provincii Zambie, a přispět tak ke zvýšení životních standardů místních obyvatel.   

Cíle

Malí a střední farmáři v Západní provincii zvýší zemědělskou produkci a produktivitu prostřednictvím implementace udržitelných zemědělských praktik

Výstupy projektu

1. Cíloví farmáři a stakeholdeři mají vybudované kapacity v oblasti integrovaného přístupu a zvyšování zemědělské produkce.

2. Cíloví farmáři zvýšili udržitelnou rostlinnou a živočišnou produkci při udržitelném hospodaření s krajinou.

3. Cíloví farmáři mají lepší přístup k produkčním a zemědělským vstupům i napojení na trh.

4. Cíloví farmáři mají lepší přístup ke kvalitnějšímu zemědělskému poradenství.

Cílová skupina a příjemci projektu

Cílovou skupinu tvořilo 800 malých a středních farmářů/farmářek celkem ve 4 distriktech (tito již vybraní v první fázi projektu), 18 terénních pracovníků lokálních ministerstev zemědělství a hospodářských zvířat (pracovníci pro rostlinnou produkci, asistenti v oblasti chovu hospodářských zvířat, veterinární asistenti, pracovníci oddělení lesnictví), ministerstva pro komunitní rozvoj (terénní pracovníci pro práci s komunitou), ministerstva zdravotnictví (terénní nutriční pracovníci), 8 komunit pro zavádění holistického managementu a 4 kooperativy či formální/neformální asociace a skupiny.

Konečnými příjemci projektu bylo zemědělské obyvatelstvo Západní provincie, žijící a hospodařící v dotčených částech 4 distriktů, které čítalo přibližně 2 500 domácností, což je cca 12 500 obyvatel včetně dětí.

Tým Holistic Solutions se soustředil především na návrh a vybudování rybochovných zařízení v místních podmínkách a návrh a instalaci závlah.


Fotogalerie