Fair trade mango z Kambodže

18.01.2019

Cílem projektu bylo vypracovat podnikatelský plán na využití ekonomického a sociálního potenciálu manga z Kambodže pro export do EU prostřednictvím přenosu know-how a inovativního zpracování manga v Kambodži a jeho představení na českém trhu.

Hlavní vizí projektu bylo představení správných a inovativních technologických postupů zpracování sušeného manga kambodžskému partnerovi projektu v souladu s obecnými požadavky evropského trhu a Evropské komise na bezpečnost potravin a otevření evropského trhu pro dovoz sušeného manga z Kambodže na podporu širokého řetězce kambodžských farmářů produkujících mango.

Pro zlepšení produkce kvalitních a zdravých plodů manga budou zavedeny vhodné agronomické postupy, včetně integrované ochrany životního prostředí. Budou navrženy inovativní kroky ke zlepšení procesu zpracování (kontrola kvality, inovativní konzervace), testování obsahu mykotoxinů a pesticidů, zlepšení balení a balení samotné.