Holistic Management and Climate Smart Agriculture v Etiopii

01.06.2018

Informace o projektu

  • Realizátor projektu: Mendelova univerzita v Brně
  • Donor: Česká rozvojová agentura
  • Doba realizace: 2016 - 2018
  • Účast Holistic Solutions s.r.o. na projektu: červen - prosinec 2018

Záměr projektu

Zavést komplexní správu (holistický management) přírodních zdrojů a představit zásady ,,climate smart agriculutre" v povodí řeky Baso.

Cíle

Cílem projektu je zlepšit územní plánování a implementaci managementu přírodních zdrojů v povodí řeky Baso. Projekt bude tento cíl sledovat zvyšováním povědomí o komunitách, školením odborníků a místních orgánů a rehabilitací demonstračních oblastí.

Výstupy projektu

1. Tvorba územního plánu, který navrhne management přírodních zdrojů v povodí řeky Baso.

2. Zvyšování povědomí a osvěta multioborového holistického managementu přírodních zdrojů.

3. Zřízení permakulturního vzdělávacího centra s demonstračními zemědělskými pozemky.

4. Vyškolená a vzdělaná komunita v oblasti holistického managementu se bude řídit jeho principy.

5. Příkladem rozvoje pro celé území povodí je oblast o rozloze přibližně 20 ha, kterou místní komunita rehabilitovala.

Cílová skupina a příjemci projektu

Přímá cílová skupina tohoto projektu se skládá z rozvojových zástupců okresního zemědělského a oblastního úřadu, farmářů z povodí řeky Baso, místního obyvatelstva Arba Minch Zuria Woreda (AMZW), zprostředkovatelů místních komunit a farmářů žijících ve dvou kebelích, kteří budou těžit z rehabilitace půdy. Přímou cílovou skupinu tvoří přibližně 3 300 domácností (20 000 obyvatel).

Nepřímá cílová skupina se skládá z přibližně 25 000 domácností (150 000 obyvatel) a zahrnuje farmáře spravující erodované svahy, jakož i zemědělce z jiných regionů AMZW. Tato skupina se skládá z přibližně 25 000 domácností a 150 000 lidí.

Konečným příjemcem projektu bude venkovská populace AMZW, která žije a hospodaří v oblastech povodí Baso přímo ohrožených erozí. Dalším příjemcem bude AMZW WARDO, které obdrží permakulturní zemědělské vzdělávací centrum.

"Ministr zemědělství Etiopie prohlásil náš projekt za centrum excelence.“

Tým Holistic Solutions spolupracoval na tvorbě environmentálních a stavebních plánů, které jsou realizovány v permakulturní zahradě, a podílí se na protierozních pracích v erodovaných kopcích.

Fotogalerie